SESLİ LÜGAT - TELAFFUZLU SÖZLÜK

SESLİ LÜGAT PROJESİ

Sesli Lügat,
telaffuzunda sıkça hata yapılan sözcük ve sözlerin; kişi, eser ve yer adlarının doğru telaffuz edilmesini sağlamak amacıyla, spikerler, muhabirler, dizi, tiyatro, sinema seslendirme oyuncuları, hukukçular, konuşmacılar, öğretmenler öğrenciler için geliştirilmiş, Türkçe söyleyiş sözlüğü çalışmasıdır.

Amacı,
sözcüklerin/tamlamaların seslendirilmiş halini sunmaktır. Fakat yine de imlası (latinizesi/transkripsiyonu), Osmanlıca harflerle yazımı, basit fonetik yazımı, ilk /yaygın anlamı, cümle içinde kullanımı da yer almaktadır.

Bilimsel verilerden yola çıkılarak, uygulama yaygınlığı da esas alınarak veri sunumu yapılmaktadır Zira seslendirme alışkanlıkları zamanla değişebilmektedir. (Eskiden bir tam vokal uzatılan sesler artık yarım vokale kadar inebilmektedir.)

Sesli Lügat ne değildir?

Veri tabanını başka bir kaynaktan dijital olarak çekip sunan bir kopya sunum alanı değil, bizzat orijinal, özgün veriler oluşturup bunları kendisinde barındırıp sunan bir platformdur.

Sözcükler bir sözlük çalışmasından dizin şeklinde sırayla birebir alıntılanmış değildir. Anlamlar referans kaynaklarından harmanlanarak, imla yazımları, Osmanlıca yazımlar muteber kaynaklar karşılaştırılarak; örnek cümleler olabildiğince günlük kullanımdan oluşturulmuştur.

Her sözcük var mı?

Alfabetik dizinli, bütün sözcükleri içine alan bir sözlük çalışması değildir. Normal bir sözlükteki gibi aranan her sözcük bulunamayabilir. Çalışmada, telaffuzunda sıkça yanlışlık yapılanlar başta olmak üzere sık kullanılan sözcüklerin ve tamlamaların yüklenmesi öne alınmıştır. Çalışma bu şekilde geliştirilmeye devam edilecektir.

Çalışma, sözcük ve kelime gruplarının yanı sıra kelimelerin ek almış halini, tamlamaları, özel isimleri, önemli kişi adlarını, yer adlarını hatta kalıplaşmış cümleleri içerebilmektedir.

Alternatiflik:

Benzer proje ve çalışmaların bir alternatifi değil, uygulama alanındaki bazı eksikleri doldurmayı amaç edinen yardımcı bir çalışmadır.

Listeler:
Çalışmada şu ana kadar KİŞİ ADLARI, ESER ADLARI, DOĞRULAR VE YANLIŞLAR, RAMAZAN KAVRAMLARI, SURE ADLARI listeleri sunulmuştur ve gruplamalar genişletilerek listelere madde eklenmesine devam edilecektir.
Kayıtlı listeler için tıklayınız.