MEAL DİNLE

TAM MEAL DİNLEYİN

KUR'AN-I KERİM MEALİ - 1

FATİHA - ENBİYA ARASI

KUR'AN-I KERİM MEALİ - 2
HAC - NAS ARASI

KISA SURELERİN MEALİ

16-A • Nahl Suresi 1-42. ayetler

16-B • Nahl Suresi 43-70. ayetler

16-C • Nahl Suresi 71-90. ayetler

16-D • Nahl Suresi 91-128. ayetler

49 • Hucurât Suresi 

67 Mülk Suresi 

78-79 • Nebe, Naziat Sureleri

80-81 • Abese, Tekvir Sureleri

82-83 • İnfitar, Mutaffifin Sureleri 

84-85 İnşikak, Bûruc Sureleri 

86-87-88 • Tarık, Ala, Gaşiye Sureleri 

89-90-91• Fecr, Beled, Şems Sureleri

92-93-94-95 • Leyl, Duha, İnşirah ve Tin Sureleri 

96-97-98 • Alak, Kadr, Beyyine Sureleri

99.....104 • Zilzal, Adiyat, Karia, Tekasür, Asr, Hümeze Sureleri

105...114 • Fil, Kureyş, .....Nas Sureleri